loader
Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acesteia.

 

Accesarea www.costcontab.ro și a serviciilor oferite prin intermediul platformei noastre implică acceptul ca datele lor să fie păstrate și prelucrate de către SC. Cost Contab.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, de COST CONTAB EXPERT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele pe care un utilizator le furnizează. Răspunderea față de anumite date cu caracter personal pe care un utilizator persoană juridică le furnizează, cad în sarcina utilizatorului. Cu toate acestea, ne luăm toate măsurile ca eventualele date personale folosite să fie administrate în condiții de siguranță.

Scopul colectării datelor este marketingul și publicitatea: informarea despre activitatea COST CONTAB EXPERT SRL, a utilizatorilor din sistem, în ideea îmbunătățirii performanțelor și funcționarii în condiții optime.

Pentru a beneficia de serviciile www.costcontab.ro trebuie să oferiți anumite date cum ar fi adresa de email. Refuzul dvs. determină imposibilitatea folosirii serviciilor www.costcontab.ro și a derulării relațiilor de tip comercial (plăti).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor conform cu cerințele GDPR, prin transmiterea unui email la costcontabservicii@gmail.com. De asemenea, portabilitatea datelor poate fi asigurată printr-o solicitare scrisă către costcontabservicii@gmail.com.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere trimisă prin e-mail la adresa costcontabservicii@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

×

Bună!

O echipă de profesioniști vă stă la dispoziție. Cu ce vă putem ajuta?

×