loader
modificare valoare tichete de masa

Legea Nr. 187/2022 – Modificare Valoare Tichete De Masă

A fost publicată  Legea nr. 187/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Astfel, valoarea maximă a tichetelor de masă începând cu luna iulie 2022 este de 30 de lei

De asemenea, tichetele de vacanță, pot fi folosite și la plata taberelor școlare pentru copii, tot începând cu luna iulie.

Mai jos aveți textul de lege publicat în Monitorul Oficial.

 

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14
Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 30 de lei.
2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale.
(4) Frecvența acordării tichetelor cadou prevăzute la alin. (3) și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. Prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător.
3. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
(6^1) Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabilește prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor.

Articolul II
(1) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu data de 1 iulie 2022.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, valoarea nominală prevăzută la art. I pct. 1 din prezenta lege se aplică și în semestrul II al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023.
(3) Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită la art. I pct. 1 din prezenta lege, de până la 30 lei/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎȚU
București, 22 iunie 2022.
Nr. 187.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

×

Bună!

O echipă de profesioniști vă stă la dispoziție. Cu ce vă putem ajuta?

×